ฐานปฏิบัติการเขาปลาน้อย ร้อย ตชด.136

 

Asked by the Thai Border Patrol Police to drop the visiting Burmese Soldiers back.

ฐานปฏิบัติการเขาปลาน้อย ร้อย ตชด.136

They kindly gave us a look around..